Forældreopbakning

Forældreopbakning/Kommunikation

 

Forældrehjælp i B&U

For at vi kan give vores spillere den bedst mulige golfsæson, vil vi gerne bede om frivillige hænder til bl.a.

- Aktiviteter afholdt på Gyttegård
- Holdledere til holdturnering
- Sommercamp
- Turneringer i distriktet på hjemmebane
- Turnering på udebane (markører ved yngste rækker)
- Løbende fælles arrangementer ved f.eks. faciliteter der skal laves til træning mv
- Kørsel med spillerne til turneringer mv


Som forældre, ikke mindst ´nye´ forældre til en juniorspiller i Gyttegaard Golfklub, kan det være svært at overskue hvad der forventes – derfor denne oversigt.

I forbindelse med træning forventes der af forældrene at:
•    Sørge for at juniorerne har det nødvendige udstyr (trænere rådgiver gerne om dette)
•    Sørge for at juniorerne møder ca. 15 min. før træningsstart, så der er tid til at finde udstyret frem.
•    Være til stede ved træningen en gang imellem, men ikke følge spillerne rundt med mindre træneren beder om det - altså være tilstede men på afstand;)

I forbindelse med turneringer forventes der af forældrene at:
•    Juniorerne møder som aftalt i god tid og med udstyret i orden.
Mange turneringer afholdes andre steder og her baserer klubben sig på at forældre selv sørger for at køre deres børn til spillestedet. Samkørsel aftales indbyrdes mellem forældrene. Der er mulighed for at låne en trailer af Gyttegård Golfklub.
•    Juniorer møder op til turneringer. Juniorer vil gerne have deres forældre med og derudover ønsker vi også at skabe et netværk på tværs af forældrene.
•    Hjælpe til når klubben selv står som arrangør af turnering

I forbindelse med sociale aktiviteter forventes der af forældrene at:
•    Deltage sammen med juniorerne når de er inviteret med fx. ifbm forældremøder, afslutningsturnering, specielle turneringer m.m. Det er ikke en forudsætning at forældrene selv spiller golf – bare dét at forældrene deltager øger juniorernes glæde ved spillet.
•    Sørge for at juniorerne deltager i så mange sociale aktiviteter som muligt i klubben
•    I det omfang det er muligt, at tilbyde sin hjælp til aktiviteter i klubben, fx. kørsel, camp, praktisk hjælp m.m.

I øvrigt forventes det af forældrene at:
•    Holde sig orienteret om juniorernes aktiviteter, såvel træning og turneringer som sociale aktiviteter
•    Sørge for at mail-adr. liste er opdateret. Der skal være én mailadr. på en voksen pr. barn.

Det er vigtigt med denne opbakning, da det ellers ikke kan lade sig gøre at opretholde et fornuftigt aktivitetsniveau.
B&U lægger en del arbejde i at tilbyde nogle attraktive rammer – herefter er det op til spillerne selv og deres forældre at bakke op og bidrage i forhold til det ambitionsniveau man selv ønsker at forfølge.

 

Forældre er til en hver tid meget velkomne til at tage kontakt til medlemmerne af B&U.