Lokalregler

18 huls banen


1. Banemarkeringer:
 Hvide markeringer  Out of bounds
 Gule markeringer  Vandhazard
 Røde markeringer  Parallel vandhazard
 Blå markeringer Areal under reparation
 Blå pæle med sort top  Areal under reparation med spilleforbud
 Banemarkeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Alle veje og stier er ikke-flytbare forhindringer. Regel 24-2


STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag


3. Afstandsmåling.
 For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3

4. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.


Godkendt af DGU maj 2017
 


 

 


Banemarkeringer


Hvide pæle Out of bounds
Gule pæle Vandhazard
Røde pæle Parallel vandhazard
Blå pæle Areal under reparation
Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbudAfstandsmarkeringer


Hvid plade i fairway 200 meter til midt green
Gul plade i fairway 150 meter til midt green
Gul pæl med sorte striber  150 meter til midt green
Rød plade i fairway 100 meter til midt green


Bemærk venligst


Ingen færdsel "out of bounds" på 7. hul og 14. hul
Klokken på 1. hul skal benyttes
Softspikes påbudt
Hunde ført i snor er velkomne