Lokalregler

18 huls banen


1. Banemarkeringer:
Hvide markeringer:               Out of Bounds
Røde markeringer:               Strafområder
Røde markeringer med grøn top:     Strafområde med spilleforbud
Blå markeringer:               Areal under reparation
Blå markeringer med grøn top:       Areal under reparation med spilleforbud
Markeringer kan være pæle og plader og/eller afstribning.

2.Afstandsmarkeringer

Hvid plade i fairway    200 meter til midt green
Gul plade i fairway     150 meter til midt green
Rød plade i fairway    100 meter til midt green

3. Intern Out of bounds
Ved spil af 7. hul er 6. hul OB noget af vejen, startende ca midt på 6. huls fairway markeret med 2 pæle pegende mod øst. OB kun gældende ved spil fra hul 7.
Ved spil af 18. hul er 1. hul OB noget af vejen, retning ændret ved strafområde på hul 1. OB kun gældende ved spil fra hul 18.
Ved spil fra alle andre huller er pælene ikke flytbare forhindringer, lempelse efter regel 16-1

4. Lempelse ved mistet bold eller out of bounds.
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder”

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 strafslag

Bemærk venligst
  • Ingen færdsel "out of bounds" på 14. hul
  • Klokken på 1. hul skal benyttes
  • Softspikes påbudt
  • Hunde ført i snor er velkomne
  • Alle veje og stier. Lempelse efter regel 16-1
  • Røde markeringer med grøn top på hul 16 og 17 betyder også adgangsforbud.
     
......................

Midlertidig lokalregel:
Out of Bounds mellem hul 16 og 17 gælder kun ved spil på hul 16.

......................

Opdateret den 12/11-2019
.....................

Standard lokalregel E-5, Fuld tekst

“Når en spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds,
kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette
lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men
ikke nærmere hullet end dette.
I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde
eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af
fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til
fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger: