Junior Afdelingen

Målsætning
Juniorudvalget i Gyttegaard Golfklub har som målsætning at skabe en juniorafdeling som både tilgodeser bredden, men også juniorer med større ambitioner.
Dette søges opnået via varieret udbud af muligheder til de juniorspillere som er medlem af klubben – udvalgets aktiviteter dækker klubmedlemmer mellem 6 og 18 år.
Udvalgets aktiviteter omfatter også dem der arrangeres af DGU. Derudover er Gyttegaard Golfklub medlem af Distrikt 2.
Udvalget står for optagelse af juniorer mellem 6 og 18 år – målsætningen opdeles i fire hovedpunkter:
•    Sportslig del
•    Social del
•    Kommunikation
•    Økonomi

Sportslig:
Udvalgets formål på det sportslige område er, at ungdommen får sådanne tilbud og muligheder, at en høj spillemæssig standart – herunder teknisk, teoretisk, mentalt og fysisk – fastholdes og øges, således at hold- og enkeltpræstationer kan gøre sig gældende blandt landets bedste juniorer.
Ovenstående tilbud og muligheder skal være af sådan en karakter, at juniorer med sportslige ambitioner og evner, kan udvikle sig og danne basis for klubbens fremtidig elite. Samtidig skal der arbejdes med at udvikle bredden blandt klubbens juniorer således, at også juniorer med mindre sportslige ambitioner har mulighed for at udvikle sig og have glæde af de sportslige aktiviteter og at de synes det er sjovt at spille golf.Social:
Udvalgets mål på det sociale område er, at samværet og de kammeratlige forhold fastholdes og udbygges, at tilhørsforholdet til klubben øges, at de unge påvirkes til en venlig, positiv, ærlig og fair adfærd og optræden, både på og udenfor banen – frem for alt skal det være sjovt.
Det skal blandt andet ske ved aktiviteter, hvor medindflydelse og medinddragelse er væsentlige punkter og hvor golftraditionerne indgår som et naturligt led.

Kommunikation:
Udvalgets mål er på kommunikationsområdet, at synliggøre både juniorarbejdet samt publicere aktiviteter og opnåede resultater for resten af klubbens medlemmer og i de lokale aviser.
Klubbens juniorer skal være og behandles som ligeværdige og integrerede medlemmer i klubben på lige fod med de øvrige medlemmer.
Kommunikation med vores forskellige samarbejdspartnere, DGU og de respektive distrikter, skal ske i nødvendigt omfang, så det sikres at udvalget er informeret om forskellige aktiviteter og gerne er med i beslutningsprocessen omkring disse.

Økonomisk:
Udvalgets mål på dette område er, at de nødvendige økonomiske midler er til stede for at opnå de sportslige og sociale målsætninger – dette sker i samarbejde med klubbens bestyrelse.
Udover, de af klubbens givne økonomiske midler, kan økonomien forøges gennem ansøgninger til eksterne kilder – dette kan være i form af aftaler med sponsorer om støtte til ungdommens aktiviteter, præmier eller lignende og med ansøgninger til diverse fonde, både af kommunale og private karakter.