MedlemsinfoMedlemsinfo


 

Mogens Daugaard, der er ansat som greenkeeper i Gyttegård Golf Klub har valgt at søge nye udfordringer og derfor opsagt sin stilling til den 31/12-2018.

Da Mogens har afspadsering og ferie der skal afholdes, har han sidste arbejdsdag i Gyttegård torsdag den 22. november. I den forbindelse blev de afholdt en uformel afsked med Mogens hvor personale og bestyrelse var inviteret.


Jens Elvang holdt en lille tale til Mogens som gengives her:


"Kære Mogens,
Du har valgt at din rejse sammen med Gyttegård skal stoppe efter  27 år og hvilken rejse vi har været på.
Jeg håber du med glæde vil tænke tilbage på de mange timer - i alt ca. 52.000 - du har tilbragt i klubben med at klippe græs, fælde træer, observere og bekæmpe svampeangreb mm. 
I den tid du har været her, har banen og klubben udviklet sig i takt med tiden.

Mogens jeg vil sige dig tak for din store arbejdsindsats og din altid ærlige måde at være på. 

Jeg må dog erkende, at der nok er enkelte som er glade for at du stopper………Morgen golferne … nej…… Kragerne……… Kragerne har set frem til den dag hvor du stopper og de vil helt sikkert ikke savne dig. Nu får de igen fri mulighed for at "hærge" banen. Når du kører herfra i dag, vil du nok kunne opleve at de smiler til dig og tænker, så slap vi da endelig af med ham :-).

Nu kan du se frem til en stille og rolig vinterperiode, hvor du får masser af tid til din store hobby - observering og fotografering af fugle, men også tid til at være ”ung mand i huset” hos din kæreste.
Jeg vil ønske dig al mulig held og lykke med dit nye job som greenkeeper i Holsted Golf klub hvor du starter til marts."


Tak til Mogens for den indsats han ydet gennem tiden.


Vi ønsker Mogens alt det bedste i fremtiden.


På vegne af bestyrelsen


Med venlig hilsen
Jens Elvang