Regelmøde


Til Tirsdagsklubbens medlemmer!


I inviteres hermed til regelmøde vedrørende de nye Golfregler, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Mødet afholdes den 19. marts kl. 10.00 i Cafe Gyttegård 1’ sal.

Klubben er vært ved kaffe og en bolle med ost eller syltetøj.

Alt efter spørgelyst forventer vi at mødet slutter ca. 12-12.30


I har sikkert alle snust lidt til de nye regler, og I har formentlig også nogle spørgsmål, så tag at skrive dem op og tag dem med til mødet. Måske bliver de besvaret under gennemgangen af reglerne, eller også har I dem til spørgerunden. Vi vil gerne have at alle bliver fortrolige med reglerne, så vi kan få spillet til at glide hurtigt og smertefrit på banen.


Tilmelding på golfbox (senest 17.marts) er nødvendig, da vi skal kende antal til kaffe og brød, også af pladshensyn.


Vi håber på stor opbakning til dette arrangement, da det er vigtigt, at vi kan håndtere de ny golfregler.


På gensyn den 19 marts.


Med venlig hilsen
P.b.v.
Leo Andersen
Tirsdagsklubben