Donationer


Donationer til Gyttegård Golf Klub 
 
Kære medlemmer,
 
I lighed med senere år åbner vi nu op for at man frivilligt kan donere penge/give en pengegave til klubben, så vi igen i år kan søge om momsrefusion.
 
De modtagne donationer vil blive anvendt til forbedringer af faciliteter og drift.
 
Vi skal have mindst 101 donationer/gaver og hver donation/gave skal være på mindst kr. 200,- I år er der mulighed for at donere større beløb.
 
Til info kan alle gave-givere kan opnå skattemæssigt fradrag på ca. 26%, på donationer/gaver op til et beløb på kr. 16.600, -. Derved bliver den reelle udgift lavere end donationens størrelse. Ønske du skattefradrag venligst oplys dit cpr-nr. ved tilmelding.
 
Din donation/gave kan gives på forskellige måde via:
 
 
·         Mobilpay nr. 45407 – husk at oplyse ”donation”, navn (og medlemsnr.)
 
·         Direkte betaling til sekretariatet.
 
·         Ved at aflevere en kuvert med donation til sekretariatet. Husk at oplyse ”donation”, navn (og medlemsnr.)
 
·         Overføre donation til klubbens konto i Sydbank: kontonr. 7030 – 1638527
            (husk at anfør "donation" og medlemsnr.)
 
Der er mulighed for at give donationer/gaver frem til 31. oktober 2020.
 
På forhånd rigtig mange tak for din hjælp og støtte.
 
Det kan oplyses at vi lever op til de opsatte krav omkring privatlivspolitik samt Persondataforordningen generelt i forbindelse med håndtering af personoplysninger.
 
Har du evt. spørgsmål til ovenstående, venligst kontakt Jens i sekretariatet.
 

Venlig hilsen
 
Gyttegård Golf Klub
 
Hans Bennetzen           Jens Elvang-Gøransson
Formand                      Forretningsfører