Generalforsamling 2020


 Forslag til Generalforsamling 2020

Kære medlemmer,

jf. klubbens vedtægter §7 stk. 10, skal forslag fra medlemmerne være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. oktober for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen. 

Årets generalforsamling afholdes 4. tirsdag i november, altså tirsdag den 24. november.

Husk at ønske om medlemsændring skal være afleveret til sekretariatet med én måneds varsel til den 31/12, dvs. senest den 30. november for at have virkning fra 1/1-2021.
Ønske om medlemsændring efter 30. november 2020 vil have virkning pr. 1/1- 2022.


Med venlig hilsen
Sekretariatet