Ny hjemmeside


Ny hjemmeside.... kommer snart

Kære medlemmer,
Klubbens nuværende hjemmeside er af ældre dato og vi oplever derfor bl.a. at  den ”kører” langsomt, kan være svær at tilgå og er ikke ”responsive” dvs. tilpasser sig efter om man søger fra mobil, ipad eller computer.
 
Arbejdet med en ny hjemmeside er i fuld gang og vi forventer at kunne release en ny hjemmeside primo/medio marts.
Med en ny hjemmeside kommer der nyt layout og dermed nye måder at søge/finde informationer på. Erfaringsmæssigt kan det give lidt udfordringer, men med tiden vender vi os til det nye setup.
Der vil efter release løbende ske en udvikling og tilpasning af den nye hjemmeside.
 
Udvalg, klubber i klubben og frivillige som skal arbejde med hjemmesiden bliver inviteret til information- / introduktionsmøde. Dette møde forventes afholdt ultimo februar / primo marts.
Mere info herom senere.
 
Med venlig hilsen
”Hjemmesideudvalget”
Bo Lundgaard, Lars Dahl Jensen & Jens Elvang.