Golfklub medlem

Det koster det


Der er frie træningsbolde på driving range til aktive medlemmer i Gyttegård.
Priser for undervisning af golf træner - læs mere her

 


Kontingent medlemskab år 2018


Junior 4/Mikro* (0 - 9 år) Kr. 600,-
Junior3* (10 - 12 år) Kr. 800,-
Junior2* (13 - 14 år) Kr. 1.200,-
Junior1* (15 - 18 år) Kr. 1.600,-
Yngling* (19 - 25 år) Kr. 3.450,-
Senior* (26 år og derover) Kr. 5.700,-
Ægtepar* (samboende) Kr. 11.400,-
Udenlandsbosiddende (senior) Kr. 3.400,-
Long Distance   Kr. 3.400,-
Studerende   Kr. 3.400,-
Par-3 bane   Kr. 750,-
Passiv medlem   Kr. 500,-
Senior Flex (18 år og ældre)
Betingelser- læs nedenfor!
  Kr. 2.350,-

*opkræves ½ årligt.

Indmeldelsesblanket 2018 incl. vedtægter - klik her


Senior Flex (18 år og ældre) betingelser:

   - Frit spil på driving range, par 3 og øvrige træningsfaciliteter.
   - 5 gange flex-greenfeebilletter til 18 hullers banen. Flex-greenfee er personlige og gyldig i det kalenderår de er udstedt.
   - Mulighed for deltagelse i åbne turneringer mod betaling af greenfee og turneringsfee.
   - Modtager klubinformation (nyhedsbreve mm.)
   - DGU-kort iht. DGU´s retningslinjer.
Der henvises i øvrigt til

 

klubbens vedtægter.

 

Begrænsninger:

Flex-medlemmer kan deltage i begynderturneringer og klubturneringer jf. nedenstående. (besluttet på bestyrelsesmøde april 2012)
Bestyrelsen besluttede at flexmedlemmer mod betaling kan deltage i såvel begynderturneringer som klubturneringer som følger: 
    - Turneringsfee* for deltagelse i begynderturneringer er fastsat til kr. 200,- 
    - Turneringsfee* for deltagelse i klubturneringer er fastsat til kr. 500,- 
            *Turneringsfee dækker turneringsdeltagelse samt spil på banen under turneringen. 
             Flex-greenfee billetter eller andre former for greenfeebilletter kan ikke benyttes
             som betaling og giver ikke mulighed for reduktion i den fastsatte turneringsfee. 
    - Ingen deltagelse i ”klub i klubben”Golf prøvemedlemskab 2018


Prøvemedlem Junior (1 sæson inkl. træning) Kr. 300,-
Prøvemedlem Senior (2 mdr. inkl. træning)

Kr. 1.000,- 

Tilbud kr. 500,-

Prøvemedlemskab hele 2018. incl. DGU-kort (F) incl. træning kr. 995,-


Information og tilmelding .... klik herIndskud 2018


Indskud medlem Kr. 3.500,-

Indskud betales ved indmeldelse som senior/ægtepar eller ved overgangen til senior/ægtepar.
Bemærk at indskud for hhv. Studerende, Yngling (19 - 25 år), Junior1 (15-18 år), Junior2 (13-14 år), Junior3 (10-12 år), Junior4/Micro (0-9 år)  reduceres med 1/5 for hvert forudgående års medlemskab jf. vedtægternes § 4. stk. 3.
Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Der henvises til vedtægternes §4.

Bagskab


Årlig leje*

Overskab 60 cm Kr. 450,-
Underskab 60 cm. Kr. 600,-
Overskab 80 cm. Kr. 600,-
Underskab 80 cm. Kr. 750,-
El (kun i 80 cm. skab) Kr. 100,-
Depositum** Kr. 500,-


Golfbiler - parkering


Overdækket plads Kr. 1.000,-
El - tilslutning (sydfløj) Kr. 300,-
Depositum ** Kr. 1.000,-


Diverse


Nøglebrik (adgang bagskab og omklædning) Kr. 100,-
Leje af Golfbil for medlemmer af GGK (pris for 18 huller Kr. 100,-
Leje af Golfbil for ikke medlemmer (pris for 18 huller Kr. 200,-
Leje af golfsæt*** Kr. 200,-
Leje af trolley*** Kr. 30,-

Du skal være minimum 18 år og have gyldigt førerbevis for at kunne leje en golfbil.

Priserne er pr. gang eller pr. styk


*   opkræves ½ årligt.
**  fradrag for udbedring af skader udover normal slitage.
*** henvendelse i proshop