Mens Section

Vi spiller hver torsdag


Foreningen Mens Section i Gyttegård Golf Klub har til formål at kombinere golfsporten med godt kammeratligt og socialt samvær, for herigennem at fremme glæden ved at spille golf og give den enkelte mulighed for at udvikle sit spil.

Alle mandlige medlemmer af Gyttegård Golf Klub, som ved sæsonens start er fyldt 18, og med et registreret handicap på max. 36,0 kan optages som medlem.


Kontingent Mens Section

Det årlige kontingent er fasts