Udvalg

 i Golf klubben
 


I Gyttegård Golf Klub har vi forskellige udvalg til at varetage forskellige opgave
Formand for bestyrelsen
Hans Bennetzen
Jernbanegade 21
7200 Grindsted
Tlf. 7532 2710
Mobil: 5150 5790
Mail: hans@hbz.dk
  Baneservice
Bo Lundgaard
Fælledvej 16
7200 Grindsted
Telefon: 7532 4885
Mobil: 2085 4885
e-mail: lundgaardbo@gmail.com
     

Begynderudvalg
Gert Skjønnemand
Engsøparken 85
7200 Grindsted
Tlf.: 7531 0370
Mobil: 2041 0370
Mail: gs@rpgs.dk 

 
Turneringsudvalg - formand
Hardy Sørensen
Høstvej 1
7250 Hejnsvig
Tlf.: 2084 9052
Mail: hars@bbsyd.dk
 
     
Baneudvalg/Bygningsudvalg
Bo Lundgaard
Fælledvej 16
7200 Grindsted
Telefon: 7532 4885
Mobil: 2085 4885
e-mail: lundgaardbo@gmail.com
  Juniorudvalg (bestyrelseskontakt)
Svend Erik Christensen
Engsøparken 59
7200 Grindsted
Tlf. 2174 8045
Mail: sechristensen@hotmail.com
 
     
Eliteudvalg
Kim Fisker
Søgårdvej 73
7250 Hejnsvig
Mobil: 31693170
e-mail: kimfisker@hotmail.com
 
Juniorudvalg - formand
Karin Charlotte Østeraard
Engsøparken 113
7200 Grindsted
Tlf. 2922 8956
e-mail: karingrindsted@gmail.com

     
Sponsorudvalg
Gitte Lykke
Elkjærhøjevej 4
7190 Billund
Tlf. 4063 0622
Mail: gitte@houseinscandinavia.dk
  Regel- & Handicapudvalg
Gert Skjønnemand
Engsøparken 85
7200 Grindsted
Telefon: 2041 0370              
e-mail: gs@rpgs.dk
     
Økonomiudvalg / kontakt turneringsudvalg
Andreas Jensen
Kærvej 121
7190 Billund
Telefon: 7533 1824
Mobil: 4082 1824
e-mail: karen.andreas.jensen@gmail.com
 
Aktivitetsudvalg
Kim Fisker
Søgårdsvej 73
7250 Hejnsvig
Tlf. 3169 3170
Mail: kimfisker@hotmail.com