Indkaldelse til generalforsamling i Ladies Section


 Generalforsamling i Ladies Section  2017

 

Tirsdag den 10. Oktober kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

                      Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Annelise Sattrup.

                      Bestyrelsens beretning:      v/formanden Annette Juul

                      Forelæggelse af regnskab: v/kassereren Inga Egebæk

                      Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 450,-

 

                      Valg til bestyrelsen:

                      Birthe Dynesen, ønsker ikke genvalg

                      Annette Juul, ønsker ikke genvalg

                      Forslag fra bestyrelsen:

 

 

                      Valg af suppleanter:

1.suppleant Karen Jensen ønsker ikke genvalg

2.suppleant Lisbeth Høy

Valg af revisor:

Ingen på valg Lisbeth Høy