Medlemsmøde


Indkaldelse til medlemsmøde onsdag den 11. oktober kl. 19.00 (ovenpå cafeen)
 Kære medlemmer,

Hermed indkaldes til medlemsmøde vedr. etablering af træningsfaciliteter herunder placering af erstatningshul. I forbindelse med medlemsmødet har vi fået én af Danmarks førende græseksperter Per Knudsen fra DLF til at komme og holde et indlæg om græs og græssets betingelser på danske golfbaner.


Cafeen tilbyder(kl. 18.00)  en dejlig ret før medlemsmødet som følger.
Flæskesteg m. hjemmesyltet rødkål, kartofler og sovs kr. 75,-/person.


Af hensyn til afvikling af medlemsmødet vil vi meget gerne at man tilmelder sig. I forbindelse med tilmelding kan man også tilmelde sig spisning.

Tilmelding via Golfbox – link til tilmelding: http://www.golfbox.dk/livescoring/tour/#/competition/1321014  eller ved direkte henvendelse til Sekretariatet (hverdage ml. kl. 9.00-12.00) –tlf. 7533 6382.

Frist for tilmelding onsdag den 11/10 kl. 18.00.


Dagsorden - medlemsmøde onsdag den 11. oktober kl. 19.00


1. Velkommen


2. GRÆS på golfbaner
Indlæg af Per Knudsen, græsekspert og konsulent hos DLF Seeds & Science (tidligere Prodana).
Per har arbejdet med græs i mange år, og er en af de førende eksperter på området i Danmark. Vi er så heldige at Per har sagt JA til at komme og fortælle os lidt om græs og græssets betingelser/udfordringer på danske golfbaner.


3. Præsentation af nye kortspilsfaciliteter og placering af nyt hul som erstatning for hul 7
Bestyrelsen har tidligere fremvist ideer omkring etablering af nye træningsfaciliteter, men samtidig lovet at arbejdet ikke blev i gangsat, før der var finansiering til projektet. Vi er nu i den situation at have tilsagn om 1.3 mill. til projektet. Derfor ønsker bestyrelsen nu at igangsætte arbejdet med etablering af nye træningsfaciliteter. På medlemsmødet vil bestyrelsen præsentere de nye træningsfaciliteter, som bl.a. er fremkommet med input fra Baneudvalget, Børne- og ungeudvalget, Begynderudvalget, Eliteudvalget, greenkeepere, trænere, bestyrelsen, m.fl. Da de nye træningsfaciliteter skal placeres på det nuværende hul 7, vil bestyrelsen også præsentere "erstatningshullet", som placeres på Bag-9.


4. Evt.


Herefter tak for i aften.


På vegne af bestyrelsen


Jens Elvang
Forretningsfører