Nye træningsfaciliteter


Nye træningsfaciliteter og placering af nyt hul...læs mere fra medlemsmødet her.

Kære medlemmer,

Over 70 medlemmer var mødt op til medlemsmødet hvor formand Hans Bennetzen bød velkommen..


Per Knudsen fra DLF Ceeds indledte mødet med en præsentation vedr. græs. Og denne gav anledning til eftertanke i forhold til de arbejdsopgaver som skal udføres på banen i løbet af året.  Når greens skal proppes, prikkes mm. og det altid sker når du har besluttet dig for en runde golf, så husk, at greenkeeperne udfører alle de forskellige arbejdsopgaver for at sikre, at vi alle har en god og flot bane at spille på. Giv greenkeeperne og alle de frivillige der hjælper til på banen et klap på skulderen og et par rosende ord når I møder dem undervejs.


Det er et faktum at uoprettede nedslagsmærker forårsager større risiko for sygdomsangreb på greens.  Vi skal også her hjælpe hinanden med, at blive Danmarks bedste klub til at rette nedslagsmærker op på greens.


Efter indlægget om græs tog formand for baneudvalget Bo Lundgaard ordet og præsenterede de nye træningsfaciliteter og de forskellige forslag til placering af erstatningshul for hul 7. Baneudvalgets indstilling til placering af nyt hul, som havde den samlede bestyrelses tilslutning, mødte også fuld opbakning fra de tilstedeværende på medlemsmødet, så derfor igangsættes den videre planlægning af projektet .


I forbindelse med præsentationen blev der stillet spørgsmål til bl.a. sikkerhed, etablering af vand, tidsplan og økonomi.
Det vurderes, at den valgte løsning ikke afstedkommer nogen betydelige sikkerhedsudfordringer i forbindelse med afvikling af spillet, ligesom det heller ikke vil give væsentlige forstyrrelser af spillet i etableringsfasen.

Vedr. etablering af vand som skitseret på løsningsforslaget, blev der spurgt ind til hvad man ville gøre hvis der ikke var naturligt vand og etablering af "kunstigt" vand ville blive for dyrt. I så fald vil der blive etableret anden form for forhindringer - forventeligt bunkers.

Om økonomien i projektet forsikrede Hans Bennetzen, at etablering af træningsfaciliteter og erstatningshul med eller uden vand, vil blive holdt indenfor de økonomiske rammer der er for projektet. Før opstart af projektet vil der foreligge et specificeret budget.


Vedr. tidsplan forventer vi følgende overordnede plan:
forår 2018: opstart etablering af ny green og teesteder
forår 2019: åbning at nyt erstatningshul
forår 2019: opstart etablering nye træningsfaciliteter
forår 2020: åbning af nye træningsfaciliteter


Afslutningsvis takkede formanden de fremmødte for deltagelse og lovede at der ville blive informeret om de nye træningsfaciliteter og den besluttede placering af nyt hul mm. på hjemmesiden.


Tak til cafeen for dejlig mad, kaffe og kage.


Se præsentation af nye træningsfaciliteter og erstatningshul – klik her.


Med venlig hilsen
Sekretariatet/Jens