SekretariatetSekretariatet holder lukket fredag den 27. oktober grundet deltagelse i ERFA-møde.
Vi kan træffes på tlf. 30 912 382, hvor besked kan lægges.

Venlig hilsen

Ulla & Jens
Sekretariatet