Kontingentsatser 2018


Nyt fra sekretariatet.

På den netop afholdte generalforsamling blev der vedtaget følgende kontingentsatser for 2018.

Kontingent medlemskab år 2018

Junior 4/Mikro* (0 - 9 år) Kr. 600,-
Junior3* (10 - 12 år) Kr. 800,-
Junior2* (13 - 14 år) Kr. 1.200,-
Junior1* (15 - 18 år) Kr. 1.600,-
Yngling* (19 - 25 år) Kr. 3.450,-
Senior* (26 år og derover) Kr. 5.700,-
Ægtepar* Kr. 5.700,-
Udenlandsbosiddende (senior) Kr. 3.400,-
Long Distance   Kr. 3.400,-
Studerende   Kr. 3.400,-
Par-3 bane   Kr. 750,-
Passiv medlem   Kr. 500,-
Senior Flex (18 år og ældre)  Kr. 2.350,-

*opkræves ½ årligt.

Det bemærkes at kontingentet er reguleret med kr. 50,- for Senior, Ægtepar og Ynglinge. Alle øvrige priser på medlemskab er uændret i forhold til 2017.


Vi gør venligst opmærksom på at ønske om ændring af medlemskab jf. vedtægternes §3 og § 6 skal meddeles sekretariatet skriftligt senest den 30. november, med virkning pr. 1/1-2018

Ønske om ændring som modtages efter 30. november vil først have virkning pr. 1/1-2019.

Med venlig hilsen
 

Sekretariatet